Phono 1 on test with Zero 100

village vinyl sign
chill retro #3
Phono 1 on test with Zero 100
DSJR
long player
long player
Posts: 2979
Joined: 01 Feb 2009 20:29

Phono 1 on test with Zero 100


27 Jun 2018 12:59
310

Return to “Miscellaneous”